Jungki Kwans grader

Klicka på respektive bältesgrad för att läsa om de olika färgernas betydelser, information om bälten och även se klubbens medlemmar samt högre representanter under respektive grad.

Elevgrader:        Dangrader:                       

Start    vittbalte.jpg1-3 Dan svartbalte.jpg

5 Kup   gultbalte.jpg 4 Dan  svartbalte.jpg

4 Kup   grontbalte.jpg 5-6 Dan svartbalte.jpg

3 Kup   blattbalte.jpg 7 Dan  svartrottbalte.jpg

2 Kup   rottbalte.jpg 8 Dan  svartrottbalte.jpg            

1 Kup  lilabalte.jpg 9 Dan  svartrottbalte.jpg