3 Kup

Blått ses som tillförlitlig, pålitlig, hängiven och associeras ofta med djup och stabilitet. Symboliserar tillit, lojalitet, visdom, förtroende, intelligens, tro, sanning och kopplas starkt samman med stillhet och lugn.

 

          marcus-new.jpg         

Marcus Kennerstedt

      _______________________________________________

        img-0800.jpg    

       Fredrik Arlestrand  

         ___________________________________________            

/goran-new.jpg

Göran Westlund