3 Kup

Blått ses som tillförlitlig, pålitlig, hängiven och associeras ofta med djup och stabilitet. Symboliserar tillit, lojalitet, visdom, förtroende, intelligens, tro, sanning och kopplas starkt samman med stillhet och lugn.

marcus-new.jpg     img-0800.jpg    

Marcus Kennerstedt        Fredrik Arlestrand               

/goran-new.jpg

Göran Westlund