2 Kup

Rött är färgen för eld och blod, så den associeras med energi, krig, fara, styrka, kraft och beslutsamhet men även passion, begär och kärlek.