9 Dan Grandmaster

Den högsta grad du kan erövra inom Jung Ki Kwan och som endast Grandmaster Lim Hyun Soo ärats med. Han är en av få som av grundaren Choi Yong-Sul mottagit denna grad.

Grandmaster Lim Hyun Soo bär ett svart bälte med två längsgående röda band och en guldrand i mitten.

 

/grandmasterlimprofil.jpg