Grandmaster Lim Hyun Soo 9 Dan

Grandmaster Lim Hyun Soo föddes den 7 september 1945 och är en koreansk Hapkidostormästare som studerat med grundaren Choi Yong-Sul. Han är en av få som blivit tilldelad 9:e graden direkt från Hapkidons grundare Choi Yong-Sul.

limchoi.jpg

Av alla Chois elever studerade Grandmaster Lim längst med honom. Han studerade för Choi  i hela 19 år och nio år av dessa var privata sessioner med grundaren Choi.

2a.jpg

Grandmaster Lim föddes som andra barnet i GUE-Chang, Kyungnam provinsen. Tidigt hade han ett speciellt intresse för kampsport. År 1965 besökte han grundaren Choi Yong-Sul och inledde därmed sitt första möte med Hapkidon. Han kände en mystisk charm som hänförde honom att vandra den långa vägen för en kampkonst. I början blev han undervisad av Mästaren Kim Yeung-Jae, grundaren Chois elev. Ganska snart blev han undervisad av grundaren Choi Yong-Sul själv och blev hans elev fram till 1981. Under denna tid med grundaren uthärdade han strikt och intensiv träning.
 

Att inse Hapkidons verkliga värden och betydelser under den speciella utbildningsperiod med grundaren resulterade i att han grundade Jungki Kwan den 24 oktober 1974. År 1976 stängde Choi Young-Sul sin skola och anslöt sig till Jungki Kwan som han ägnade sin energi åt resten av sitt liv.

När Jungki Kwan öppnades 1974, strukturerade Grandmaster Lim akademins organisation i två grenar: Hapkido och Kumdo / Kuhapdo.

År 1975 föddes Jung Gum Hae, en "Svärdförening" på Jungki Kwan. I februari 1982 för att öka dynamiken i svärdets konst, främjade han ett utbyte med Komei Sekiguchi, ordförande i den japanska Kuhapdo förening som är knuten Japans traditionella kampsporter.

I september 1982 föddes den koreanska Kuhapdoföreningen. I maj 1985 blev Grandmaster Lim utsedd till högsta chef för Kuhapdo i Korea.

 limswordsman.jpg

 
Sedan öppnandet av Jungki Kwan 1974 har Grandmaster Lim inte bara ägnat sig åt att utvidga Hapkidoandan och Kuhapdo för allmänheten, utan också för att söka efter det traditionella i kampsporter som hans förfäder hade utvecklat och som kostade många livet. 
1986 presenterade han en koreansk Kuhapdostil vid namn Chung Suk Kuhapdo som representerar en originell stil av koreansk svärdskonst och dess moral bygger på exakta principer och teori.

1a.jpg

 
Grandmaster Lim är en hängiven lärjunge till Hapkidons grundare Choi och har åtagit sig att förmedla de tekniker som lärdes ut av Choi Yong-Sul.

 gm20lim20hyun20soo4-coul.jpg

En artikel om Grandmaster Lim i Taekwondo Times.

taekwondotimes.pdf

Ännu en artikel om Grandmaster Lim, denna gång i Black Belt Magazine.

blackbeltmagazine.pdf

Klicka här för att läsa betydelsen bakom Jung Ki Kwans logga.