5 Kup

Gult är färgen för solsken och uppfattas som uttryckande optimism, upplysning, glädje, lycka, intellekt, och energi.

 

davidhansson.jpg

David Hansson    Michael Nilsson   Deniz Karassavas   Angelo Espinoza Eklund